Seksi Pendidikan Madrasah

oleh SebarTweet

 

Seksi Pendidikan Madrasah bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah.

Berikut Daftar Nama Nama Madrasah / Kepala Madrasah di Lingkup Kementerian Agama Kabupaten Sinjai

TINGKAT MTs
1 Rudiyanto,S.Ag,M.Pd.I MTSN 1 Sinjai
2 Drs.Yakub MTSN 2 Sinjai
3 Drs.Muh.Jamil,MM MTSN 3 Sinjai
4 Muh.Amin, S.Ag, M.Pd.I MTSN 4 Sinjai
5 A.Mahrisal Sabil, S.Pd.I MTS Darul Istiqamah Bongki
6 Sitti Rahmatiah,S.Ag,M.Pd MTS Muhammadiyah Balangnipa
7 Hidayatullah,S.Pd.I MTS Al Markaz Al Islamy Darul Istiqamah
8 Dra.Juliati MTS Darussalam Patalassang
9 Cahaya, SH,S.Pd.I MTS Darul Hikmah Lenggo-Lenggo
10 Arifah Yahya,S.Pd.I MTS Syi’ar Islam
11 Muhammad Lutfi,S.Ag MTS Nurul Jihad Saohiring
12 Rahmatiah, S.Pd.I MTs Muhammadiyah Pattongko
13 Juharni, S.Pd.I MTS Nurul Hidayah Gantarang
14 Drs.Agus MTS Al Hidayah Batulappa
15 Jasmawati,S.Ag MTS Darul Falah Bikeru
16 Ilham,SS MTS Muhammadiyah Songing
17 Rahmatullah,S.Pd MTS Darul Istiqamah Puce`e
18 Firman,S.Pd.I,M.Pd MTS Mursyidut Thullab Lembanna
19 Drs.La Hamuri, M.Pd.I MTS Darus Shafaa Manipi
20 Rusni, S.Ag MTS Fathul Islam Tengnga Lembang
21 Sitti Hapni,S.Ag MTS Al-Ittihad Wattaqaddum Arango
22 Khaeruddin,S.Ag,M.Pd.I MTS Al Ikhwan Pasir Putih
23 Mashullah,S.Pd,MA MTS Al Khaerat Barambang
24 Marsuki, S.Ag MTS Al Azhar Mannanti
25 Akhmad Syurkati,S.Ag,M.Pd.I MTS Nurul Irham Lembang Lohe
26 Suriani,S.Pd MTS Nurul Abyad Barang
27 Dra.Merawati MTS Attahiriyah Mangopi
28 Sitti Wahidah, S.Pd.I MTS Al-Manar Jerrung
29 Nurwahidah,S.Pd MTS Nurul Izzah Kalamisu
30 Suriani,SE,S.Pd MTS Darul Ulum Daulu
31 Muh.Rusli,S.Pd. MTS Al-Aqsha Massaile
32 Buhari,S.Pd.I MTS Sabilal Muhtadin Maroangin
33 Mu’tashimah,S.Pd.I MTS Zulfaqar
34 Lismawati,S.Pd MTS Darul Ihsan Salohe
35 Dra.Nurbaya,S.Pd.I MTS Hidayatullah Lopi
36 Sultan,S.Pd.I MTS Darul Istiqamah Biroro
37 Muh.Yahya, S.Pd.I MTS Darul Istiqamah Lappae
38 Haeruddin,S.Pd.I MTS Tahfidzul Qur`an Nurul Jibal
39 Mustamin,S.Pd.I,M.Pd.I MTS Al-Umm Laiya
40 Mihrawati,S.Pd,M.Pd.I MTS Wadi Mubarak

 

TINGKAT MI
1 Ilyas, S.Ag, M.Pd MIN 1 Sinjai
2 Hasiah,S.Ag,M.Pd.I MIN 2 Sinjai
3 Masna Intan, S.Pd.I MIN 3 Sinjai
4 Misnah,S.Pd.I,M.Pd.I MIN 4 Sinjai
5 Sudirman, S.Pd.I,M.Pd.I MI Darul Istiqamah Bongki
6 Syarkawi,S.Ag MI Jabal Nur Pali`e
7 Rusmin,S.Pd MI Nurul Haq Boroppao
8 Sri Wahyuni,S.Pd.I MI Nurul Muttaqin Bole
9 Muhammad Asdar,S.Pd.I MI Nurul Falah Tangkulu
10 Ismanto,S.Pd.I MI Miftahul Jannah Gantarang
11 Abd.Latif,S.Pd.I MI Miftahusshafa Tapillasa
12 Baharuddin,S.Ag,M.Pd.I MI Miftahul Khair Haru
13 Salmah, S.Pd.I,M.Pd MI Darul Falah Muhammadiyah Bikeru
14 Danial,S.Pd MI Miftahul Khasanah Songing
15 Hartatiah, S.Ag,M.Pd.I MI Nuruttaiyebah Leppang
16 Muh.Amir, S.Pd.I MI Sabilal Muhtadin Maroangin
17 Andi Hasrad,S.Pd.I MI Ihwanusshafa Sengkang
18 Nurjehan,S.Pd.I MI Darul Istiqamah Puce`e
19 Muhammad Nur Salam, S.Pd.I MI Nurul Jihad Pintulung
20 Abd.Karim,S.Pd.I MI Nurul Haq Ambi
21 Arniati, S.Pd MI Nurul Aqimmah Puncak
22 Maemunah,S.Pd.I MI Maddakko
23 Ansar M, S.Pd MI Al-Irsyad Tangkalae
24 Jamaluddin, S.Ag MI Babul Khair Bulu Datu
25 Agusalim,S.Pd MI Nurul Irham Mannanti
26 Suardi,S.Pd.I MI Darussalihim Korong
27 Sitti Hasniah, S.Ag MI Al-Khaerat Barambang
28 A.Rupiana,S.Pd MI Al-Ikhsan Laiya
29 Drs.Massiara MI Darul Ihsan Salohe
30 Marwah MI Darul Istiqamah Biroro

 

TINGKAT MA
1 H.Syamsuddin,S.Ag,M.Pd.I MAN 1. Sinjai
2 Dra.Hj.Zakiah MAN 2. Sinjai
3 Nur Syamsu,S.Ag,S.Pd MA Al- Ittihad Wataqaddum Arango
4 Mansur,S.Pd MA Darus Shafaa Manipi
5 Syukur,S.Ag MA Muhammadiyah Tengah Lembang
6 Ahmad Marzuki, S.Ag MA Mursyidutthulab Lembanna
7 Sitti Khayrawati,S.Pd,M.Pd MA Darul Falah
8 Mundzir As’ad,S.Pd.I MA Darul Istiqamah Puce`e
9 Hamzah,SH,S.Pd MA Muhammadiyah Songing
10 Dra.Salawati MA Darul Hikmah Lenggo-Lenggo
11 Dra.ST.Niemah S MA Darussalam Patalassang
12 Muhajir A. Jamaluddin, S.Pd MA Syiar Islam
13 Drs.Muh.Arsyad Thahir MA Nurul Hidayah Manimpahoi
14 Abdul Rahim, S.Pd MA Nurul Iman
15 Drs.Amir MA Darul Istiqamah Bongki Rinjani
16 Masfawaty,S.Ag MA Al-Ikhwan Pasir Putih
17 Alimin,S.Pd.I MA Al-Khaerat Barambang
18 M.Justar,S.Ag MA Al-Azhar Mannanti
19 Nasir,S.Pd.I MA Darul Istiqamah Lappae
20 Drs.H.Agus MA Darul Ulum Kaluarang
21 A.Ikhwan Badiu,Lc MA Darul Istiqamah Bongki Bulu Lohe
22 Irham Hamta,S.Pd MA Nurul Irham Lembang Lohe
23 Ani Andriani,S.Pd MA Nurul Izzah Kalamisu
24 Sitti Syamsiah,S.Ag MA Darul Ihsan Salohe
25 Syamsul Alam,S.Pd MA Al Wahid Bukalamasse
26 Muhammad Takdir, S.Pd MA Nurul Jibal Kondo
27 Rusli, S.Pd.I MA Al Aqsha Massaile

 

PENGAWAS
1 Drs. Sultan Beddu, M.Pd.I Pengawas
Madrasah
2 Baharuddin, S.Ag., M.Pd.I Pengawas
Madrasah
3 Drs. Made Ali Pengawas
Madrasah
4 Drs. M. Asdar Pengawas
Madrasah
5 H. Abdul Latif, S.Pd.I., MM Pengawas
Madrasah
6 Hj. Marwati, S.Pd.I., M.A Pengawas
Madrasah
7 Baking, S.Pd.I., M.Pd.I Pengawas
Madrasah
8 Andi Abdul Asis,S.Ag., M.Pd.I Pengawas
Madrasah
9 H. Ambo Tang, S.Ag., M.Pd.I Pengawas PAIS
10 Drs. Muhammad Nurdin, M.Pd Pengawas PAIS
11 Drs. Ramli, M.Pd.I Pengawas PAIS
12 Drs. Tamsil, M.Pd.I Pengawas PAIS